Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

sunrises
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
sunrises
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
sunrises
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaglamorous glamorous
sunrises
0441 80e4 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viaazalia azalia
sunrises
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaazalia azalia

September 24 2018

sunrises
0997 92c3
sunrises
7145 e5f5
sunrises
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
3030 c878 500

M. Hłasko

August 26 2018

sunrises
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
sunrises
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
sunrises
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaiblameyou iblameyou

August 06 2018

sunrises
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou

August 04 2018

0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaiblameyou iblameyou
sunrises
0780 c5dd 500

May 16 2018

sunrises
6683 d899
Ciekawe ile w tym prawdy
sunrises
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viatitelitury titelitury
sunrises
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead
sunrises
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viairbjarbirb irbjarbirb
sunrises
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl