Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

sunrises
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
sunrises
7337 bb0c 500
sunrises
9147 0e93
Reposted fromumorusana umorusana viafenoloftaleina fenoloftaleina

November 08 2017

sunrises

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaazalia azalia
sunrises
7026 a6cd 500
Lublin.

November 03 2017

sunrises
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaiblameyou iblameyou
sunrises
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou
sunrises
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou
1338 dae2 500

idotravel:

nature

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
sunrises
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viaglamorous glamorous

September 11 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
sunrises
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaazalia azalia
sunrises
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazalia azalia
sunrises
8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viaazalia azalia
5267 ec1c 500

just-a-spring-haze:

Edvard Munch, Toward the Forest, 1897c-1913, colour woodcut from two woodblocks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou

August 11 2017

sunrises
sunrises
2876 0e08 500
Reposted frompseikow pseikow viasistersofmercy sistersofmercy
sunrises
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viacheatingonyou cheatingonyou

June 26 2017

9107 228d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl