Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

sunrises
sunrises
2876 0e08 500
Reposted frompseikow pseikow viasistersofmercy sistersofmercy
sunrises
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viacheatingonyou cheatingonyou

June 26 2017

9107 228d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
3912 dfe5 500

wild-nirvana:

My parents in love on the beach in the 70’s

sunrises
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza viazapachjasminu zapachjasminu
sunrises
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viazapachjasminu zapachjasminu
sunrises

May 09 2017

sunrises
7380 272e 500
Reposted fromu-dit u-dit viatsylvvia tsylvvia
sunrises
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromseptember september viacheatingonyou cheatingonyou
sunrises

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialoveistrue loveistrue

May 07 2017

sunrises
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaazalia azalia

May 06 2017

sunrises
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viamaryjanejanis maryjanejanis
sunrises

May 05 2017

sunrises
Reposted fromciarka ciarka viaiblameyou iblameyou

May 01 2017

sunrises
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko
Reposted fromliesinthedark liesinthedark viaiblameyou iblameyou

April 26 2017

sunrises
8938 04f7
Reposted fromkushii kushii viaiblameyou iblameyou
sunrises
Miała straszną ochotę powiedzieć mu jak najbanalniejsza z kobiet: nie puszczaj mnie, przytul mnie do siebie, trzymaj mnie, zawładnij mną, bądź silny! Ale to były słowa, których nie mogła i nie umiała wypowiedzieć.
— M. Kundera
Reposted fromtomowa tomowa viaiblameyou iblameyou
Take a lover who looks at you like maybe you are magic.
— Frida Kahlo   (via sweetlilacs)
Reposted fromink ink viaiblameyou iblameyou
sunrises

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl