Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

sunrises
6683 d899
Ciekawe ile w tym prawdy
sunrises
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viatitelitury titelitury
sunrises
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead
sunrises
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viairbjarbirb irbjarbirb
sunrises
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilence89 silence89
sunrises
Zanim zbawisz świat, postaraj się najpierw zbawić siebie.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Drogi Empato"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasilence89 silence89

December 30 2017

sunrises
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
sunrises
7337 bb0c 500
sunrises
9147 0e93
Reposted fromumorusana umorusana viafenoloftaleina fenoloftaleina

November 08 2017

sunrises

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaazalia azalia
sunrises
7026 a6cd 500
Lublin.

November 03 2017

sunrises
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaiblameyou iblameyou
sunrises
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou
sunrises
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou
1338 dae2 500

idotravel:

nature

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
sunrises
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viaglamorous glamorous

September 11 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
sunrises
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaazalia azalia
sunrises
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazalia azalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl