Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

sunrises
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— Chylińska
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viachanges changes
sunrises
"Wolność polega na tym, że przed nikim i z niczego nie muszę się tłumaczyć"

—  Karl Lagerfeld
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viachanges changes
sunrises
Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, nie dla inych...
— Arystoteles
Reposted fromuhuuhuu uhuuhuu

February 17 2017

sunrises
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaanybodyshit anybodyshit
2543 287d 500
Reposted fromlafuene lafuene viahelpmeimhungry helpmeimhungry
sunrises
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafenoloftaleina fenoloftaleina
sunrises
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaanybodyshit anybodyshit

July 07 2015

sunrises

July 01 2015

sunrises
9955 939a 500
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viaazalia azalia

June 23 2015

sunrises
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabotanyplay botanyplay
sunrises
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— "Ferdydurke", Witold Gombrowicz
Reposted frommyzone myzone viaprincessconsuela princessconsuela
sunrises
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viamruugaa mruugaa

June 20 2015

sunrises
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viahelpmeimhungry helpmeimhungry
sunrises
6874 e6e7
sunrises
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaazalia azalia
sunrises
4143 5319 500
Reposted fromavgp avgp viacryingangel cryingangel
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)

June 13 2015

sunrises
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou

June 11 2015

sunrises
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl